Формулари

ДокументПРЕЗЕМИ
Начин на поднесување на барање за слободен пристап до информациии од јавен карактер ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Даночна пријава за утвордување на данок на имот ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за пристап до информации од јавен карактер ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Постапка за барање за пристап до информации од јавен карактер ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за надомест за урбедување на земјиште ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за разгледување на списи ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за пренасочување на уплатени средства ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за поврат на средства ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за еднократна помош за тешка здравствена или материјална состојба ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за увид во документација ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за користење на името ЦЕНТАР во новооснована фирма ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за Заверка на нормативи за храна и пијалоци ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за бришење од Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност ПРЕЗЕМИ
Барање за упис во Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност ПРЕЗЕМИ

Детални урбанистички планови

Донесени Во фаза на анкета
ДокументПРЕЗЕМИ

Јавни Набавки

2020 2019 2018
ДокументДата на објаваПРЕЗЕМИ
Тендерска-документација-Тонери-21 27-09-2019 ПРЕЗЕМИ
Тендерска-документација-машински-инсталации-ООУ-Гоце-Делчев-20 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Бехатон-19 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Сервисирање-на-машини-косилки-18 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-санитарно-хигиенската-сосотјба-во-училишните-кујни-17 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-РЕВИЗИЈА-16 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Испитување-на-квалитет-на-воздух-вода-и-мерење-на-бучава-15 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-ВЕШТАЧЕЊЕ-14 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Лиценци-ПОП-13 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-ВЕШТАЧЕЊЕ-12 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Обезбедување-на-имот-и-лица-во-основните-училишта-11 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
АПВ-тендерска-10 27-09-2019 ПРЕЗЕМИ
Тендерска-документација-Обезбедување-часови-по-англиски-јазик-9 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-мултифункциски-уреди-8 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Сервисирање-на-возила-ПОП-7 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-машински-инсталации-ООУ-Гоце-Делчев-6 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-Авторска-агенција-5 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Обезбедување-на-имот-и-лица-во-основните-училишта-4 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-санитарно-хигиенска-состојба-во-училишните-кујни-3 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-сервисирање-и-одржување-на-клима-уреди-2 27-09-2019 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
ДокументДата на објаваПРЕЗЕМИ

Финансии

2019 2018 2017
ДокументДата на објаваПРЕЗЕМИ
Close Search Window