Формулари

ДокументПРЕЗЕМИ
Даночна пријава за утвордување на данок на имот ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за доделување на парична помош за новороденче ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за пристап до информации од јавен карактер ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Постапка за барање за пристап до информации од јавен карактер ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за увид во документација ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за разгледување на списи ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за пренасочување на уплатени средства ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за поврат на средства ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за еднократна помош за тешка здравствена или материјална состојба ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за надомест за урбедување на земјиште ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за користење на името ЦЕНТАР во новооснована фирма ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за упис во Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност ПРЕЗЕМИ
Барање за Заверка на нормативи за храна и пијалоци ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Барање за бришење од Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност ПРЕЗЕМИ

Детални урбанистички планови

Донесени Во фаза на анкета
ДокументПРЕЗЕМИ

Јавни Набавки

2020 2019 2018
ДокументПРЕЗЕМИ
Тендерска-документација-Тонери-21 ПРЕЗЕМИ
Тендерска-документација-машински-инсталации-ООУ-Гоце-Делчев-20 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Бехатон-19 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Сервисирање-на-машини-косилки-18 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-санитарно-хигиенската-сосотјба-во-училишните-кујни-17 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-РЕВИЗИЈА-16 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Испитување-на-квалитет-на-воздух-вода-и-мерење-на-бучава-15 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-ВЕШТАЧЕЊЕ-14 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Лиценци-ПОП-13 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-ВЕШТАЧЕЊЕ-12 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Обезбедување-на-имот-и-лица-во-основните-училишта-11 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
АПВ-тендерска-10 ПРЕЗЕМИ
Тендерска-документација-Обезбедување-часови-по-англиски-јазик-9 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-мултифункциски-уреди-8 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Сервисирање-на-возила-ПОП-7 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-машински-инсталации-ООУ-Гоце-Делчев-6 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-Авторска-агенција-5 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-Обезбедување-на-имот-и-лица-во-основните-училишта-4 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-документација-санитарно-хигиенска-состојба-во-училишните-кујни-3 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
Тендерска-сервисирање-и-одржување-на-клима-уреди-2 ПРЕЗЕМИПРЕГЛЕДАЈ
ДокументПРЕЗЕМИ

Финансии

2019 2018 2017
ДокументПРЕЗЕМИ
Close Search Window