mk-MKen-US
Општина
Центар

Советници

Советници 2017 - 2021

СДСМ и коалиција    ВМРО-ДПМНЕ и коалиција

Претседател на Совет
Јана Белчева-Андреевска

Родена 1972 во Скопје
Дипломиран електроинжинер


Зоран Поповски
Роден 1982 во Скопје
Магистер по безбедност и квалитет на храна


Јон Фрчкоски
Роден 1992 во Скопје
Дипломиран правник


Томислав Лазаров

Роден во Скопје


Марија Бошковска-Јанкоски
Родена 1973 во Скопје
Дипломиран економист

Јулијана Димески

Родена 1980 во Скопје
Дипломиран политолог


Цветанка Симоновска
Родена 1944 во Скопје
Пензиониран универзитетски професор


Сергеј Попов
Роден 1996 во Скопје
Студент на Правен Факултет

Ѓошо Вангелов
Роден 1961
Дипломиран градежен инжинер


Васко Робовалиев
Роден 1979
Електротехничар


Никола Георгиев
Роден 1950 година
Дипломиран пензионер - економист


Јована Мирческа
Родена 1988 во Скопје
Дипломиран социолог


Оливер Тоновски
Роден 1983 во Скопје
Дипломиран Правник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билјана Петрушева


Бети Дејанова
Родена 1962 во Скопје
Универзитетски професор

 


Елвир Шабановиќ
Роден 1991 во Скопје
Апсолвент на Правен Факултет

 


Васко Кичевски
Роден 1985 во Скопје
Приватен стопанственик

 


Петар Милетиќ
Роден 1986 во Скопје
Апсолвент на Правен Факултет

 


Билјана Чурилова
Родена 1952 во Белград
Професор во пензија

 


Драган Станојевиќ
Роден 1952
Електротехничар

 


Вејсел Халими
Роден 1981 во Тетово
Машински техничар

 


Ружа Пачаџиева
Родена 1956 во Скопје
Професорка по одделенска настава

 


Дарко Гиговски
Роден
1988 во Скопје
Дипломиран туризмолог