mk-MKen-US
Општина
Центар

Претседател на Совет

Кратка биографија

Мирослав Шиповиќ
      Датум и место на раѓање: 1 јуни 1955 Скопје, Република Македонија

Брачен статус: оженет, две деца

Државјанство: Република Македонија


Образование:
• Електротехнички факултет, Диплома 1981, Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Дипломиран електротехнички инженер
• Центар за странски јазици, Германски јазик - Сертификат, 1986
• Стопанска комора - Сертификат за меѓународна трговија - Сертификат, 1986

Работен ангажман:
• Октомври 1981-1987 - Градежно претпријатие - Бетон, Скопје
• Ноември 1987 - Април 1991 - Електро индустрија и инженеринг - ЕМО, Охрид Инженеринг, Скопје
• Април 1999 - Претпријатие за трговија и инженеринг Сиком, Скопје

Познавање на странски јазици:
• Англиски јазик, одлично познавање
• Германски јазик, солидно познавање