mk-MKen-US
Општина
Центар

Новости

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

 • 27 март 2017
 • Број на прегледи: 204
 • 1 Коментари
Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

Општина Центар - Скопје распишува јавен повик за доставување на инцијативи за изработка на урбанистички планови.

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за средства од буџет на општина Центар за програмски активности на здруженија и фондации

 • 9 февруари 2017
 • Број на прегледи: 366
 • 0 Коментари
ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за средства од буџет на општина Центар за програмски активности на здруженија и фондации

Општина Центар објавува јавен повик за прибирање на барања за користење на средства од буџетот на општината наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА НАЈДОБРИ ПРОЕКТИ (БИЗНИС ПЛАНОВИ)

 • 27 декември 2016
 • Број на прегледи: 690
 • 0 Коментари
ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАГРАДУВАЊЕ НА НАЈДОБРИ ПРОЕКТИ (БИЗНИС ПЛАНОВИ)
Општина Центар, во рамките на проектот “Центар за претприемништво” објавува јавен повик за наградување на изработени проекти (бизнис планови).

Јавен повик за млади за учество во обуки за претприемаштво и изготвување на бизнис-план

 • 10 ноември 2016
 • Број на прегледи: 1215
 • 0 Коментари
Јавен повик за млади за учество во обуки за претприемаштво и изготвување на бизнис-план
Советот на млади на Општина Центар – Скопје во рамките на проектот „Центар за претприемаштво“ објавува повик за учество на три обуки

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 02/2016 за пополнување на работно место со унапредување

 • 18 октомври 2016
 • Број на прегледи: 529
 • 0 Коментари
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 02/2016 за пополнување на работно место со унапредување

Општина Центар распишува интерен оглас за поплнување на работно место со унапредување.

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2016 за пополнување на работно место со унапредување

 • 5 октомври 2016
 • Број на прегледи: 369
 • 0 Коментари
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2016 за пополнување на работно место со унапредување

Општина Центар објавува интерен оглас за пополнување на работно место со унапредување

Ј А В Е Н П О В И К за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови

 • 22 септември 2016
 • Број на прегледи: 391
 • 0 Коментари
Ј А В Е Н  П О В И К за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16) Градоначалникот на Општина Центар-Скопје распишува 

Ј А В Е Н   П О В И К

за доставување иницијативи за изработка на
урбанистички планови

Стипендии од општина Центар за талентираните ученици

 • 19 септември 2016
 • Број на прегледи: 644
 • 0 Коментари
Стипендии од општина Центар за талентираните ученици

Општина Центар и годинава продолжува со грижата и ги наградува талентираните ученици од основните општински училишта.

Ова е веќе трета година по ред како ќе бидат доделени стипендии за учениците кои покажале континуиран успех во текот на школувањето од 6-то одделение.

КОНКУРС за финансирање на проекти од локален интерес во областа на сценската уметност

 • 3 август 2016
 • Број на прегледи: 329
 • 0 Коментари
КОНКУРС за финансирање на проекти од локален интерес во областа на сценската уметност
Врз основа на член 22, став 1, точка 5 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр.5/2002),  Дел IV точка 9 од Програмата за култура на Општина Центар – Скопје (Службен гласник на Општина Центар – Скопје бр.20/2015) и одлуката за објавување конкурс за избор на проекти од областа на сценската уметност(Службен гласник на Општина Центар – Скопје бр.09/2016) ,  Општина Центар – Скопје распишува конкурс за финансирање на проекти од локален интерес во областа на сценската уметност.
123