mk-MKen-US
Општина
Центар

Архива

Новости

Оглас за ангажирање на сезонски работници

 • 22 октомври 2018
 • Број на прегледи: 49
 • 0 Коментари
Оглас за ангажирање на сезонски работници
Поради редовно одржување на чистотата и зголемен обем на работа, Општина Центар – Скопје има потреба од ангажирање на 3 (три) сезонски работници за периодот од 1.11.2018 – 31.12.2018.

О Б Ј А В А брoj 01 / 2018 за издавање под закуп на деловен простор по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (првa објава)

 • 21 септември 2018
 • Број на прегледи: 171
 • 0 Коментари
О Б Ј А В А брoj 01 / 2018 за издавање под закуп на деловен простор по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (првa објава)

Општина Центар објавува објава за давање под закуп на деловен простор по пат на електронско јавно наддавање.

КОНКУРС за финансирање на проекти од локален интерес во областа на сценската уметност

 • 17 септември 2018
 • Број на прегледи: 292
 • 0 Коментари
КОНКУРС за финансирање на проекти од локален интерес во областа на сценската уметност

Општина Центар објавува конкурс за финансирање на проекти од локален интерес во областа на сценската уметност.

Оглас за доделување на спортски стипендии на талентираните спортисти од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар во учебната 2018/2019 година

 • 14 септември 2018
 • Број на прегледи: 192
 • 0 Коментари
Оглас за доделување на спортски стипендии на талентираните спортисти од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар во учебната 2018/2019 година
Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), а во врска со Програмата за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2017 година („Службен гласник на Општина Центар-Скопје бр. 23/2017“), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје објавува

Оглас за доделување стипендии на талентирани ученици од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар-Скопје за учебната 2018/2019 година

 • 14 септември 2018
 • Број на прегледи: 247
 • 0 Коментари
Оглас за доделување стипендии на талентирани ученици од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар-Скопје за учебната 2018/2019 година

Општина Центар-Скопје за учебната 2018/2019   година ќе додели стипендии за талентираните ученици од VIII и IX одделение од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар-Скопје.

Јавен конкурс за доделување на годишна награда “Феникс“

 • 3 септември 2018
 • Број на прегледи: 65
 • 0 Коментари
Јавен конкурс за доделување на годишна награда “Феникс“
Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишната награда на Општина Центар - Феникс, Комисијата за доделување на Годишната награда на Општина Центар - Феникс за 2018година, на 1-та седница, одржана на 13.06.2018 година, одлучи да распише конкурс за доделување на годишната награда на општина Центар, Феникс.

Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови

 • 3 септември 2018
 • Број на прегледи: 313
 • 0 Коментари
Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови
Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16163/16 и 64/18) Градоначалникот на Општина Центар-Скопје распишува јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови.

Оглас за ангажирање на сезонски работници

 • 17 август 2018
 • Број на прегледи: 140
 • 0 Коментари
Оглас за ангажирање на сезонски работници
Поради редовно одржување на чистотата и зголемен обем на работа, Општина Центар – Скопје има потреба од ангажирање на 3 сезонски работници за периодот од 3.9.2018.

Општина Центар продолжува со летната акција за чистење

 • 16 август 2018
 • Број на прегледи: 171
 • 0 Коментари
Општина Центар продолжува со летната акција за чистење
Општина Центар продолжува со акцијата за отстранување на диво поставените тезги и дивите препродавачи околу „ Зелен пазар“.
1234567