mk-MKen-US
Општина
Центар

Архива

Новости

КОНКУРС за финансирање на проекти од локален интерес во областа на сценската уметност

 • 17 септември 2018
 • Број на прегледи: 35
 • 0 Коментари
КОНКУРС за финансирање на проекти од локален интерес во областа на сценската уметност

Општина Центар објавува конкурс за финансирање на проекти од локален интерес во областа на сценската уметност.

Оглас за доделување на спортски стипендии на талентираните спортисти од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар во учебната 2018/2019 година

 • 14 септември 2018
 • Број на прегледи: 62
 • 0 Коментари
Оглас за доделување на спортски стипендии на талентираните спортисти од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар во учебната 2018/2019 година
Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), а во врска со Програмата за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2017 година („Службен гласник на Општина Центар-Скопје бр. 23/2017“), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје објавува

Оглас за доделување стипендии на талентирани ученици од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар-Скопје за учебната 2018/2019 година

 • 14 септември 2018
 • Број на прегледи: 81
 • 0 Коментари
Оглас за доделување стипендии на талентирани ученици од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар-Скопје за учебната 2018/2019 година

Општина Центар-Скопје за учебната 2018/2019   година ќе додели стипендии за талентираните ученици од VIII и IX одделение од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар-Скопје.

Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови

 • 3 септември 2018
 • Број на прегледи: 122
 • 0 Коментари
Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови
Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16163/16 и 64/18) Градоначалникот на Општина Центар-Скопје распишува јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови.

Оглас за ангажирање на сезонски работници

 • 17 август 2018
 • Број на прегледи: 26
 • 0 Коментари
Оглас за ангажирање на сезонски работници
Поради редовно одржување на чистотата и зголемен обем на работа, Општина Центар – Скопје има потреба од ангажирање на 3 сезонски работници за периодот од 3.9.2018.

Општина Центар продолжува со летната акција за чистење

 • 16 август 2018
 • Број на прегледи: 80
 • 0 Коментари
Општина Центар продолжува со летната акција за чистење
Општина Центар продолжува со акцијата за отстранување на диво поставените тезги и дивите препродавачи околу „ Зелен пазар“.

Јавен оглас до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско - корисна работа

 • 9 август 2018
 • Број на прегледи: 165
 • 0 Коментари
Јавен оглас до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско - корисна работа

Општина Центар распишува оглас за вклучување на невработени лица во Програмата Општинско-корисна работа.

Oглас за ангажирање на сезонски работници

 • 20 јуни 2018
 • Број на прегледи: 67
 • 0 Коментари
Oглас за ангажирање на сезонски работници
Поради редовно одржување на чистотата и зголемен обем на работа, Општина Центар – Скопје има потреба од ангажирање на 99 сезонски работници за периодот од 2.7.2018.

Одлуки за избрани кандидати по интерен оглас број 2/2018

 • 11 јуни 2018
 • Број на прегледи: 367
 • 0 Коментари
Одлуки за избрани кандидати по интерен оглас број 2/2018
Општина Центар - Скопје објавува Одлуки за избрани кандидати по интерни огласи бр. 2/2018.
123456