mk-MKen-US
Општина
Центар

Архива

Новости

Јавна презентација и јавна анкета на Предлог ДУП Градска четврт И 04 - Даре Џамбаз

 • 12 јуни 2018
 • Број на прегледи: 166
 • 0 Коментари
Јавна презентација и јавна анкета на Предлог ДУП Градска четврт И 04 - Даре Џамбаз
Општина Центар ги известува правните и физичките лица дека донесе одлука за повторна јавна презентација и јавна анкета на Деталниот урбанистички план И 04 Даре Џамбаз.

Јавна презентација и јавна анкета по ДУП Градска четврт И 09 - Нова железничка станица

 • 7 јуни 2017
 • Број на прегледи: 966
 • 0 Коментари
Јавна презентација и јавна анкета по ДУП Градска четврт И 09 - Нова железничка станица

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по ДУП Градска четврт И09 - Нова железничка станица. 

Јавен повик за прием на нови барања за проектот “Центар се грижи за возрасните“

 • 20 април 2017
 • Број на прегледи: 907
 • 0 Коментари
Јавен повик за прием на нови барања за проектот “Центар се грижи за возрасните“

Општина Центар објавува јавен повик за прием на барања за проектот “Центар се грижи за возрасните“.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог-изменување и дополнување на блок 11 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07

 • 13 април 2017
 • Број на прегледи: 458
 • 0 Коментари
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог-изменување и дополнување на блок 11 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07

Општина Центар распишува јавна презентација и јавна анкета по Предлог-изменување и дополнување на блок 11 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07-локалитети Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар-Скопје

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог-изменување и дополнување на блок 9 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07

 • 13 април 2017
 • Број на прегледи: 383
 • 0 Коментари
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог-изменување и дополнување на блок 9 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07

Општина Центар распишува јавна презентација и јавна анкета по Предлог-изменување и дополнување на блок 9 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07-локалитети Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар-Скопје.

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

 • 27 март 2017
 • Број на прегледи: 906
 • 1 Коментари
Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

Општина Центар - Скопје распишува јавен повик за доставување на инцијативи за изработка на урбанистички планови.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 06-ДЕЛ ОД ЛОКАЛИТЕТ ТАСИНО ЧЕШМИЧЕ 1 И ТАСИНО ЧЕШМИЧЕ 2, ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

 • 22 февруари 2017
 • Број на прегледи: 781
 • 0 Коментари
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 06-ДЕЛ ОД ЛОКАЛИТЕТ ТАСИНО ЧЕШМИЧЕ 1 И ТАСИНО ЧЕШМИЧЕ 2, ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) Градоначалникот на Општина Центар-Скопје го издава следното С О О П Ш Т Е Н И Е за спроведување на јавна презентација и јавна анкета по нацрт-ДУП градска четврт Ј 06 - локалитет дел од Тасино Чешмиче 1 и Тасино Чешмиче 2 - Општина Центар - Скопје.

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТОТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ И 03-ЛОКАЛИТЕТ МИРЧЕ МАЦАН, ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

 • 22 февруари 2017
 • Број на прегледи: 523
 • 0 Коментари
ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТОТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ И 03-ЛОКАЛИТЕТ МИРЧЕ МАЦАН, ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ
Се известуваат физичките и правните лица од oпфатот на Детален урбанистички план Градска четврт И 03-локалитет Мирче Мацан, Општина Центар-Скопје, дека Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе Решение за организирање на повторна презентација и јавна анкета по нацртот - детален урбанистички план градска четврт И 03 - локалитет Мирче Мацан, Општина Центар - Скопје.

Соопштение за повторна јавна презентација и јавна анкета по нацртот-Детален Урбанистички План Градска Четврт ЦС 08-Локалитет Судска Палата 1

 • 13 јануари 2017
 • Број на прегледи: 490
 • 0 Коментари
Соопштение за повторна јавна презентација и јавна анкета по нацртот-Детален Урбанистички План Градска Четврт ЦС 08-Локалитет Судска Палата 1
повторна јавна презентација и јавна анкета по нацртот-Детален Урбанистички План Градска Четврт ЦС 08-Локалитет Судска Палата 1.
123