mk-MKen-US
Општина
Центар

Архива

Новости

Соопштение за повторна јавна анкета и јавна презентација за ДУП Градска Четврт Ј 06

 • 14 ноември 2018
 • Број на прегледи: 83
 • 0 Коментари
Соопштение за повторна јавна анкета и јавна презентација за ДУП Градска Четврт Ј 06

Соопштение за повторна јавна анкета и јавна презентација за Детален Урбанистички План Градска четврт Ј 06 - дел од локалитетот Тасино чешмиче 1 и Тасино чешмиче 2, Општина Центар - Скопје

Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови

 • 3 септември 2018
 • Број на прегледи: 313
 • 0 Коментари
Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови
Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16163/16 и 64/18) Градоначалникот на Општина Центар-Скопје распишува јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови.

Јавен повик за прием на нови барања за проектот “Центар се грижи за возрасните“

 • 20 април 2017
 • Број на прегледи: 1118
 • 0 Коментари
Јавен повик за прием на нови барања за проектот “Центар се грижи за возрасните“

Општина Центар објавува јавен повик за прием на барања за проектот “Центар се грижи за возрасните“.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог-изменување и дополнување на блок 9 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07

 • 13 април 2017
 • Број на прегледи: 522
 • 0 Коментари
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог-изменување и дополнување на блок 9 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07

Општина Центар распишува јавна презентација и јавна анкета по Предлог-изменување и дополнување на блок 9 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07-локалитети Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар-Скопје.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ ЦС 08 - ЛОКАЛИТЕТ СУДСКА ПАЛАТА 1, ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

 • 25 ноември 2015
 • Број на прегледи: 843
 • 0 Коментари
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ ЦС 08 - ЛОКАЛИТЕТ СУДСКА ПАЛАТА 1, ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

Се известуваат граѓаните и правните лица од oпфатот на Детален урбанистички план Градска четврт ЦС 08 - локалитет Судска палата 1, Општина Центар – Скопје, дека Градоначалникот на Општина Центар - Скопје донесе Решение за организирање на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ ЦС 08 - ЛОКАЛИТЕТ СУДСКА ПАЛАТА 1, ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

Граѓаните на Општина Центар секоја година се позадоволни од услугите на ЈП „Паркинзи на општина Центар“

 • 6 ноември 2015
 • Број на прегледи: 762
 • 0 Коментари
Граѓаните на Општина Центар секоја година се позадоволни од услугите на ЈП „Паркинзи на општина Центар“
Агенција Рејтинг, во периодот од 10 до 25 септември 2015, спроведе теренска анкета на репрезентативен примерок со 3000 полнолетни испитаници, жители на Општина Центар, за потребите на Јавното претпријатие „Паркинзи на општина Центар“. Целта на истражувањето беше да се добијат резултати за степенот на свесност на жителите на општина Центар за безбедноста во јавниот сообраќај, како и степенот на користење и задоволство од услугите што ги нуди јавното претпријатие.

ЈАВНА АНКЕТА ПО НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 10 - ЛОКАЛИТЕТ ДЕБАР МААЛО 1 И ДЕЛ ОД ДЕБАР МААЛО 2

 • 15 септември 2015
 • Број на прегледи: 927
 • 0 Коментари
ЈАВНА АНКЕТА ПО НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 10 - ЛОКАЛИТЕТ ДЕБАР МААЛО 1 И ДЕЛ ОД ДЕБАР МААЛО 2

Рокот за јавната анкета за ДУП Дебар Маало 1 и дел од ДУП Дебар Маало 2 е продолжен за 10 дена.

Јавна презентација и јавна анкета по нацрт - Детален урбанистички план Градска Четврт И 03 - Локалитет Мирче Мацан, Општина Центар - Скопје

 • 10 јули 2015
 • Број на прегледи: 909
 • 0 Коментари
- Соопштение
- Нацрт-ДУП
- Анкетен лист

Јавна презентација и јавна анкета по нацрт - Детален урбанистички план Градска Четврт З 10 - Локалитет Дебар Маало 1 и дел од Дебар Маало 2, Општина Центар - Скопје

 • 10 јули 2015
 • Број на прегледи: 1832
 • 0 Коментари

- Соопштение
- Нацрт-ДУП
- Анкетен лист