mk-MKen-US
Општина
Центар

Архива

Новости

Дневен ред за 2-рата седница на Советот на општина Центар

 • 14 ноември 2017
 • Број на прегледи: 395
 • 0 Коментари

Врз основа на член 57 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје бр.3/06 и 12/15), донесувам

                                            

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на втората

седница на Советот на Општина Центар-Скопје

 

 

 

Ја свикувам втората седница на Советот на Општина Центар-Скопје.

 

Седницата ќе се одржи на 14.11.2017 година /вторник/, со почеток во 16 часот.

 

Усвојување на Записникот од првата конститутивна седница на Советот.

 

За седницата го предлагам следниов

 

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 

 

 1. Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за мандатни прашања, избори и

именувања.

 

 1. Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за статут и прописи.

 

 1. Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за финансирање и буџет.

 

 1. Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за урбанизам, планирање и

уредување на просторот.

 

 1. Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за локален економски развој.

 

 1. Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за комунални работи и заштита

на животната средина и природата

 

 1. Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за јавни дејности.

 

 1. Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за образование.

 

 1. Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за здравствена, социјална заштита и

заштита на децата.

 

10.     Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за доделување општински награди.

 

11.     Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за родова еднаквост.

 

12.     Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за култура.

 

13.     Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за Програма за работа на Советот.

 

14.     Предлог-решение за избор на претседател и на членови

на Комисијата за доделување на Годишната награда

на Општина Центар - Феникс.

 

15.     Предлог-решение за определување на членови од

Советот на Општина Центар-Скопје за учество при  

склучување бракови во Матичната служба на

Град Скопје.  

 

16.     Предлог-измени и дополнувања на Буџетот на

     Општина Центар-Скопје за 2017 година.

 

17.     Предлог-одлука за измени и дополнувања на Одлуката

     за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје

     за 2017 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   18.  Предлог-план на програми за развој за период 2017-2019 година.

 

19.     Предлог-програма за измена и дополнување на Програма

     за образование на Општина Центар-Скопје за 2017 година.

 

 

 

 

Седницата ќе се одржи во просториите на Општина Центар-Скопје, барака 6, сала за состаноци. Ве молиме за присуство на седницата.

 

Во случај на спреченост, Ве молиме навреме да бидеме известени на тел.

3 203-600; 3 203-607; 3 203-632; 3 203-667.   

 

 

 

 

                             Совет на Општина Центар-Скопје

                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ

                                         Јана Белчева Андреевска

Печати
 
Означувања:
Оценете ја оваа вест:
Нема оценка

Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да објавувате коментари.