mk-MKen-US
Општина
Центар

Архива

Новости

Одлуки на 71 седница на Совет на општина Центар

  • 2 март 2017
  • Број на прегледи: 768
  • 0 Коментари

Општина Центар ја одржа 71-та седница на Советот на Општина Центар-Скопје. На седницата се усвоени следните точки:

 

  1. Одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/6 од 23.1.2017 година за усвојување на Годишната програма на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за вршење комунална дејност за 2017 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

  1. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2017 година на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.

 

  1. Усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за

урбано планирање „Ф“ на Општина Центар-Скопје за 2016 година.

 

  1. Усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за

комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2016 година.

 

  1. Усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за

локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2016 година.

 

 

  1. Усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за

заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје

за 2016 година.

 

7. Усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата

за образование на Општина Центар-Скопје за 2016 година.

 

8.  Усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата

за здравствена, социјална заштита и заштита на деца

на Општина Центар-Скопје за 2016 година.

 

9.  Усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата

за култура на Општина Центар-Скопје за 2016 година.

 

   10.   Програма за изменување на Програмата за образование

на Општина Центар-Скопје за 2017 година.

 

11.  Разгледување на Известувањето од Комисијата за давање на користење

на училиштен простор.

 

12.  Одлука за давање согласност за изработка на студија за

одржливост на зеленилото во Паркот на франкофонијата.

 

_________________________________________________________________

 

 

 13.  Усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот

на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно)

за квартал од 1.1.2016 година до 30.9.2016 година.

 

   14.   Усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот

на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно)

за квартал од 1.1.2016 година до 31.12.2016 година.  

   15.   Буџетски календар на 

Општина Центар-Скопје за 2017 година.

 

   16.   Оодлука за  распределба  на  средства  од  Буџетот  на   

Општина Центар-Скопје  за  201година  за  финансирање

на здруженија и фондации.

 

   17. Одлука за доделување парични средства на

пинг-понгарскиот клуб „Вардар Сити парк“-Скопје.

 

   18. Одлука за доделување парични средства на

спортскиот пинг-понг клуб „Дебар Маало“-Скопје.

 

   19. Одлука за доделување парични средства на

„АМКК КАСТИН КАР“-Скопје.

 

 20. Одлука за доделување парични средства на

Филозофско друштво на Македонија.

 

   21.   Одлука за доделување парични средства на

репрезентативецот на Република Македонија во маратонско

пливање Евгениј Поп Ацев за учество во квалификациони

натпревари и подготовки.

 

   22.   Одлука за доделување парични средства на

кик боксинг клубот „Горила“-Скопје.

 

   23.   Одлука за доделување парични средства на

ракометниот клуб „Работнички“-Скопје.

 

   24.  Одлука за доделување парични средства на

ракометниот клуб „Димовски“-Скопје.

 

   25.   О за доделување парични средства на

шотокан карате - до клуб „Јошитака“-Скопје.

 

   26.   Одлука за доделување парични средства на

џудо клуб „Работнички“-Скопје.

 

   27.   Одлука за доделување парични средства на

Аикидо Икеда До Џо-Скопје.

 

   28.   Одлука за доделување парична помош на Тофил Себишки

        за санација на штета настаната од земјотрес.

 

   29.   Одлука за доделување парична помош на Анета Георгиевска

        за реконструкција на покрив од зграда.

 

 30.   Одлука за одобрување на финансиски средства на

       Јана Куковска.

 

   31.   Одлука за одобрување парична помош за

лекување на Сергеј Коколански. 

Печати
 
Означувања:
Оценете ја оваа вест:
Нема оценка

Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да објавувате коментари.