mk-MKen-US
Општина
Центар

Резултати од натпревари во кошарка за основните училишта во општина Центар

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВО КОЛО КОШАРКА-ЛИГА ЦЕНТАР

 

1.ООУ 11 Октомври-ООУ Димитар Миладинов            60-20

2.ООУ Гоце Делчев- ООУ Кирил и Методиј              22-08

3.ООУ Ј.Х.Песталоци – ООУ Кочо Рацин                      31-23

 

ТАБЕЛА

Р.Б.

Училиште

 

Одиграно

натпрев.

Победи

Порази

Дадени

кошеви

Примени

кошеви

Кош разлика

1

11 Октомври

1

1

0

60

20

+40

2

Гоце Делчев

1

1

0

22

08

+14

3

Ј.Х.Песталоци

1

1

0

31

23

+08

4

Кочо Рацин

1

0

1

23

31

-08

5

К.и Методиј

1

0

1

08

22

-14

6

Д.Миладинов

1

0

1

20

60

-40

7

К.Неделковски

0

0

0

 

 

 

 

 

Најдобри стрелци по првото коло

ООУ 11 Октомври – Б.Стојановски 14.К.Пецев 11,А.Колевски 9

ООУ Д.Миладинов – П.Зафировски- 10

ООУ Гоце Делчев – А.Дуковски -10

ООУ Ј.Х.Песталоци- М.Атанасов – 21

ООУ Кочо Рацин – Димовски-11

 

ПЕТ НАЈДОБРИ СТРЕЛЦИ ПО ПРВОТО КОЛО

 

1.М.Атанасов              21

2.Б.Стојановски                   14

3.К.Пецев                     11

4.Димовски                  11

5.А.Дуковски               10

5.П.Зафировски         10

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРО КОЛО КОШАРКА-ЛИГА ЦЕНТАР

 

1.ООУ Гоце Делчев -ООУ Ј.Х.Песталоци             23-53        

2.ООУ К.Неделковски - ООУ 11 Октомври            26-53             

3.ООУ Д. Миладинов – ООУ К. Методиј              19-08                          

 

ТАБЕЛА

Р.Б.

Училиште

 

Одиграно

натпрев.

Победи

Порази

Дадени

кошеви

Примени

кошеви

Кош разлика

1

11 Октомври

2

2

0

113

46

+67

2

Ј.Х.Песталоци

2

2

0

84

46

+38

3

Гоце Делчев

2

1

1

45

61

-16

4

Кочо Рацин

1

0

1

23

31

-08

5

К.и Методиј

2

0

2

16

41

-25

6

Д.Миладинов

2

1

1

39

68

-29

7

К.Неделковски

1

0

1

26

53

-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најдобри стрелци во второто коло

ООУ 11 Октомври – Б.Стојановски 18.К.Пецев 19,А.Колевски 8

ООУ Д.Миладинов – П.Зафировски- 10

ООУ Гоце Делчев – Л.Кратовалиев – 10, М.Андриќ -9

ООУ Ј.Х.Песталоци- М.Атанасов – 22

ООУ Кочо Рацин – Димовски-11     

ООУ К.Недлковски-П.Леонтиќ - 13

 

ПЕТ НАЈДОБРИ СТРЕЛЦИ

 

1.М.Атанасов              43

2.Б.Стојановски                   32

3.К.Пецев                     30

4. П.Леонтиќ               13

5.П.Зафировски         12

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ТРЕТО КОЛО КОШАРКА-ЛИГА ЦЕНТАР

 

1.ООУ Гоце Делчев -ООУ Кочо Рацин                                    31-28

2.ООУ К. Методиј - ООУ К.Неделковски                        12-43      

3.ООУ Ј.Х.Песталоци – ООУ Д. Миладинов                    29-20

 

ТАБЕЛА

Р.Б.

Училиште

 

Одиграно

натпрев.

Победи

Порази

Дадени

кошеви

Примени

кошеви

Кош разлика

Бодови

1

11 Октомври

2

2

0

113

46

+67

4

2

Ј.Х.Песталоци

3

3

0

113

66

+47

6

3

Гоце Делчев

3

2

1

76

61

-13

5

4

Кочо Рацин

2

0

2

51

62

-11

2

5

К.и Методиј

3

0

3

28

84

-56

3

6

Д.Миладинов

3

1

2

59

97

-38

4

7

К.Неделковски

2

1

1

69

65

+4

3

                  

Најдобри стрелци во третото коло

ООУ Д.Миладинов – П.Зафировски- 6,Н.Спасиќ -6

ООУ Гоце Делчев – Л.Кратовалиев – 7, М.Делевиќ -11

ООУ Ј.Х.Песталоци- М.Атанасов – 10, А.Алаџајков - 9

ООУ Кочо Рацин – Димовски-9, Наумовски -9    

ООУ К.Недлковски-С.Николов – 13,Д.Бошковски -13, Ќука -11

 

ПЕТ НАЈДОБРИ СТРЕЛЦИ

 

1.М.Атанасов              53

2.Б.Стојановски                   32

3.К.Пецев                     30

4. Е.Ќука                      20

5.Димовски                  20

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ЧЕТВРТО КОЛО КОШАРКА  -   ЛИГА ЦЕНТАР

1.ООУ 11 Октомври – ООУ.Методиј                     62-07                        
 2.ООУ Ј.Х.Песталици - ООУ К.Неделковски          51-58               
3.ООУ Д.Миладинов – ООУ К.Рацин                      16-39

ТАБЕЛА

Р.Б.

Училиште

 

Одиграно

натпрев.

Победи

Порази

Дадени

кошеви

Примени

кошеви

Кош разлика

Бодови

1

11 Октомври

6

6

0

320

113

+207

12

2

К.Неделковски

6

5

1

240

163

+77

11

3

Ј.Х.Песталоци

6

4

2

225

186

+39

10

4

Кочо Рацин

6

2

4

160

176

-16

8

5

Д.Миладинов

6

2

4

123

208

-95

8

6

Гоце Делчев

6

2

4

148

187

--39

8

7

К.и Методиј

5

0

5

69

200

-131

6

                  

Најдобри срелци во четвртото коло

ООУ Ј.Х.Песталоци –  М.Атанасов - 18      

ООУ К.Неделковски-Леонтиќ - 12, Ќука - 25

ООУ 11 Октомври – Бор.Стојановски -28

 

 


РЕЗУЛТАТИ ОД ПЕТТО КОЛО КОШАРКА-ЛИГА ЦЕНТАР

 

1.ООУ 11 Октомври -ООУ Ј.Х.Песталоци                     48-17      

2.ООУ Г.Делчев - ООУ Д. Миладинов                              33-34                 

3.ООУ К.Рацин  – ООУ К.Неделковски                            15-25

 

ТАБЕЛА

Р.Б.

Училиште

 

Одиграно

натпрев.

Победи

Порази

Дадени

кошеви

Примени

кошеви

Кош разлика

Бодови

1

11 Октомври

3

3

0

161

63

+98

6

2

Ј.Х.Песталоци

4

3

1

130

114

+16

7

3

Гоце Делчев

4

2

2

109

95

+14

6

4

Кочо Рацин

3

0

3

66

87

-21

3

5

К.и Методиј

3

0

3

28

84

-56

3

6

Д.Миладинов

4

2

2

93

130

-37

6

7

К.Неделковски

3

2

1

94

80

+14

5

                  

Најдобри стрелци во петото коло

ООУ Д.Миладинов – П.Зафировски- 14,Н.Спасиќ -5

ООУ Гоце Делчев – Л.Кратовалиев – 12, А.Дуковски -15

ООУ Ј.Х.Песталоци- Божинов 6, М.Еленчевски -5

ООУ Кочо Рацин – Димовски-5, Јанев- 7   

ООУ К.Неделковски-Луковски - 10,Д.Бошковски -6, Ќука -6

ООУ 11 Октомври – А.Колевски- 12,Бор.Стојановски -11,О.Пецев-10

 

ПЕТ НАЈДОБРИ СТРЕЛЦИ

 

1.М.Атанасов              53

2.Б.Стојановски                   43

3.К.Пецев                     40

4. П.Зафировски        33

5.А.Дуковски               29

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ШЕСТО КОЛО КОШАРКА-ЛИГА ЦЕНТАР

 

1.ООУ 11 Октомври -ООУ К.Рацин                       54-22                         

2.ООУ Г.Делчев - ООУ К.Неделковски                    18-49               

 3.ООУ К.Методиј  – ООУ Ј.Х.Песталоци           14-44

 

ТАБЕЛА

Р.Б.

Училиште

 

Одиграно

натпрев.

Победи

Порази

Дадени

кошеви

Примени

кошеви

Кош разлика

Бодови

1

11 Октомври

4

4

0

215

85

+130

8

2

Ј.Х.Песталоци

5

5

1

174

128

+46

9

3

Гоце Делчев

5

2

3

127

144

-17

7

4

Кочо Рацин

4

0

4

88

141

-53

4

5

К.и Методиј

4

0

4

42

128

-86

4

6

Д.Миладинов

4

2

2

93

130

-37

6

7

К.Неделковски

4

3

1

143

98

+45

7

                  

Најдобри стрелци во шестото коло

ООУ Гоце Делчев –  А.Дуковски -8

ООУ Ј.Х.Песталоци-  М.Еленчевски -12

ООУ Кочо Рацин – Димовски-10,    

ООУ К.Неделковски-Стојмиров--13,Д.Бошковски -6, Ќука -6

ООУ 11 Октомври – Бор.Стојановски -18,Бој.Стојановски-12

 

ПЕТ НАЈДОБРИ СТРЕЛЦИ

 

1.Бор.Стојановски     61

2. М.Атанасов             53

3.К.Пецев                     43

4. А.Дуковски              37

5. П.Зафировски        33

  • Галерија
  • Коментари

Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да објавувате коментари.

Печати
Категории: Спорт
Означувања:
Оценете ја оваа вест:
4.7