mk-MKen-US
Општина
Центар

ДУП-ови во процес на донесување, фаза - јавна презентација и јавна анкета

   Пребарај     
-ДокументSorted By Документ In Ascending Orderпревземи
-1.1. Изменување и дополнување на блок 9 во ДУП Ј 07 - Синтезен план1.1. Изменување и дополнување на блок 9 во ДУП Ј 07 - Синтезен план.pdf
-1.2. Изменување и дополнување на блок 9 во ДУП Ј 07 - Соопштение1.2. Изменување и дополнување на блок 9 во ДУП Ј 07 - Соопштение.pdf
-1.3. Изменување и дополнување на блок 9 во ДУП Ј 07 - Анкетен лист1.3. Изменување и дополнување на блок 9 во ДУП Ј 07 - Анкетен лист.doc
-1.4. Изменување и дополнување на блок 9 во ДУП Ј 07 - Текст1.4. Изменување и дополнување на блок 9 во ДУП Ј 07 - Текст.pdf
-2.1. Изменување и дополнување на блок 11од ДУП Ј 07 - Синтезен план2.1. Изменување и дополнување на блок 11од ДУП Ј 07 - Синтезен план.pdf
-2.2. Изменување и дополнување на блок 11 во ДУП Ј 07- Соопштение2.2. Изменување и дополнување на блок 11 во ДУП Ј 07- Соопштение.pdf
-2.3. Изменување и дополнување на блок 11 во ДУП Ј 07 - Анкетен лист2.3. Изменување и дополнување на блок 11 во ДУП Ј 07 - Анкетен лист.doc
-2.4. Изменување и дополнување на блок 11 во ДУП Ј 07 - Текст2.4. Изменување и дополнување на блок 11 во ДУП Ј 07 - Текст.pdf
Страна 1 од 1 прва   претходна   следна   последна