mk-MKen-US
Општина
Центар

Буџет на општината

   Пребарај     
-Документпревземи
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2015 годинаBudzet2015.pdf
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2014 годинаBudzet2014.pdf
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2013 годинаBudzet2013.pdf
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2012 годинаBudzet2012.pdf
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2016 годинаБуџет 2016.pdf
-Измени и дополнувања на Буџет 2015 годинаИзмени и дополнувања на Буџет 2015.doc
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2017 годинаБуџет на Општина Центар - Скопје за 2017 година.pdf
-Буџет на Општина Центар - Скопје за 2018 годинаБуџет на Општина Центар - Скопје за 2018 година.pdf
Страна 1 од 1 прва   претходна   следна   последна   


Извршување на буџетот на општината

-ДокументПревземи
-Годишна (завршна) сметка на буџетот на Општина Центар - Скопје за 2012 годинаZavrsnaSmetka2012.pdf
-Годишна (завршна) сметка на буџетот на Општина Центар - Скопје за 2013 годинаZavrsnaSmetka2013.pdf
-Годишна (завршна) сметка на буџетот на Општина Центар - Скопје за 2014 годинаZavrsnaSmetka2014.pdf
-Годишна (завршна) сметка на буџетот на Општина Центар - Скопје за 2015 годинаГодишна (завршна) сметка на буџетот на Општина Центар - Скопје за 2015 година.doc
-Годишна (завршна) сметка на буџетот на Општина Центар - Скопје за 2016 годинaЗавршна сметка 2016.pdf
-Годишен извештај на Општина Центар - Скопје 2014Годишен извештај 2014.docx
-Годишен извештај на Општина Центар - Скопје 2015Годишен извештај 2015.docx
-Квартален извештај на Општина Центар 1.1.-31.3.2017Kvartalen izvestaj za budzetot 1-2017.pdf
-Годишен извештај на Општина Центар - Скопје 2016Годишен извештај 2016.pdf
-Квартален извештај на Општина Центар 1.1.2017-30.9.2017Kvartalen 01.01.2017-30.09.2017.pdf
-Квартален извештај на Општина Центар 1.1.2017-31.12.2017Kvartalen 01.01.2017-31.12.2017.pdf
-Завршна сметка - Агенција за државни патиштаБиланс на приходи и расходи 1.pdf
-Завршна сметка - Едношалтерски систем на Агенција за катастарБиланс на приходи и расходи 2.pdf
-Завршна сметка - Агенција за државни патишта 2Биланс на приходи и расходи 3.pdf
-Завршна сметка - Агенција за државни патишта 3Биланс на приходи и расходи 4.pdf
-Завршна сметка - Агенција за државни патишта 4Биланс на приходи и расходи 5.pdf
-Завршна сметка - Агенција за државни патишта 5Биланс на приходи и расходи 6.pdf
-Завршна сметка - Агенција за државни патишта 6Биланс на приходи и расходи 7.pdf
-Завршна сметка - Донаторска сметка за помош на социјално ранливи групиБиланс на приходи и расходи 8.pdf
-Завршна сметка - Наменска сметка за проект - општинско корисна работаБиланс на приходи и расходи 9.pdf
-Завршна сметка - биланс на приходи и расходи за 2017Биланс на приходи и расходи 10.pdf