mk-MKen-US
Општина
Центар

сабота, 03 јануари 2015

СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ

Основното училиште Св. Кирил и Методиј се наоѓа на ул. Стив Наумов бб.  Изградено е од тврда градба во 1963/64 со вкупна корисна површина од...

сабота, 03 јануари 2015

ЈОХАН ХАЈНРИХ ПЕСТАЛОЦИ

Основното училиште Ј.Х.Песталоци се наоЃа на ул. Апостол Гусларот бр. 3 во општина Центар. Изградено е по катастрофалниот земјотрес во 1969...

сабота, 03 јануари 2015

11 ОКТОМВРИ

Основното училиште 11 Октомври се наоѓа на ул. Мирче Ацев 102 во населбата Пролет во општина Центар. Училиштето својата воспитно-образовна дејност...

сабота, 03 јануари 2015

ДИМИТАР МИЛАДИНОВ

Основното училиште Димитар Миладинов изградено во 1960 година е најголемо училиште во Општина Центар и тоа како по квадратура, така и по број на...

сабота, 03 јануари 2015

КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ

Основното училиште Коле Неделковски  е централно самостојно училиште кое се наоѓа на ул. Антоније Грубишиќ бр. 8 до Градежниот факултет во...

сабота, 03 јануари 2015

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Основното училиште Гоце Делчев Скопје се наоѓа во централното градско подрачје на Општина Центар на ул. Градски ѕид бр. 34. Училишната зграда која...

сабота, 03 јануари 2015

КОЧО РАЦИН

Основното училиште Кочо Рацин Скопје се наоѓа на ул. Салвадор Аљенде бр. 2, во Скопје. Училишната зграда е од тврда градба, градена етапно во...