mk-MKen-US
Општина
Центар

 

Тендерски Документации

 

   Почитувани, Ве известуваме дека прикачените тендерски документации на веб страната на Општина Центар - Скопје се од информативен карактер и договорниот орган не се обврзува да ги прикачи сите евентуални измени, дополни и одговори на поставени прашања на било кој од огласите

   Пребарај     
-ДокументпревземиобјавенSorted By објавен In Descending Order
-Maшини за косење, тримери и дувалкиТендерска документација - Машини за косење, тримери и дувалки.pdf30.03.2018
-Рачен и градинарски алатТендерска документација рачен и градинарски алат.pdf29.03.2018
-Геодетски услуги и имотно правни услуги за уредување на градежно земјиште и урбанизам на Општина Центар - Скопје Тендерска документација 13-2018.pdf27.03.2018
-Хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација (бележење, сообраќајни знаци) на новоизградени, реконструирани и рехабилитирани патишта и јавни површини на територија на Општина Центар - СкопјеТендерска документација 12-2018.pdf23.03.2018
-Набавка на нови лаптоп и десктоп компјутери, таблети, електронски табли со проектори и можност за приклучок на компјутер, лцд-проектори, мултифункциски уреди, скенери, принтериТендерска документација 11-2018.pdf20.03.2018
-Консултантски услуги за изработка на локален економски акционен план 2Тендерска документација 10-2018.pdf16.03.2018
-Поправка на косилки, тримери и друг алатТендерска документација 09-2018.pdf13.03.2018
-Изработка на проектна документација од областа на просторно и урбанистичко планирање, архитектура и градежништво за потребите на Општина Центар - СкопјеТендерска документација 08-2018.pdf27.02.2018
-Реконструкција и санација на ударни дупки и јавни површини изработени од асфалтТендерска документација 07-2018.pdf12.02.2018
-Вршење на стручен надзор над изградба на објекти на териоторија на Општина Центар - СкопјеТендерска документација 06-2018.pdf07.02.2018
-Реконструкција на коловоз и изградба на атмосферска мрежа на ул. КараорманТендерска документација 04-2018.pdf05.02.2018
-Реконструкција на коловоз и изградба на атмосферска мрежа на ул. Капиштец и крациТендерска документација 05-2018.pdf05.02.2018
-Ревизија на проектна документација од областа на просторно и урбанистичко планирање, архитектура и градежништво за потребите на Општина Центар - СкопјеТендерска документација 02-2018.pdf02.02.2018
-Ангажирање на професионални асистенти за нега на стари лица во домашни условиТендерска документација 03-2018.pdf02.02.2018
-Печатарски услуги за потребите на Општина Центар – СкопјеТендерска документација 01-2018.pdf31.01.2018
Страна 1 од 11 прва   претходна   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следна   последна