mk-MKen-US
Општина
Центар

 

Тендерски Документации

 

   Почитувани, Ве известуваме дека прикачените тендерски документации на веб страната на Општина Центар - Скопје се од информативен карактер и договорниот орган не се обврзува да ги прикачи сите евентуални измени, дополни и одговори на поставени прашања на било кој од огласите

   Пребарај     
-ДокументпревземиобјавенSorted By објавен In Descending Order
-ОГЛАС БР.25/2015 - НАБАВКА НА УСЛУГИ – ИЗРАБОТКА НА ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ЕНТЕРИЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА КУЈНА (ОПРЕМА) И СТОЛАРИЈА СО ПОВРШИНА ОД П = 2000 М2Oglas252015.pdf21.04.2015
-ОГЛАС БР.24/2015 - НАБАВКА НА УСЛУГИ – УСЛУГИ ОД АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕOglas242015.pdf20.04.2015
-ОГЛАС БР.21/2015 - НАБАВКА НА УСЛУГИ - ПЕЧАТАРСКИ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕOglas212015.pdf16.04.2015
-ОГЛАС БР.20/2015 - НАБАВКА НА УСЛУГИ – ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР СКОПЈЕOglas202015.pdf10.04.2015
-ОГЛАС БР.19/2015 - НАБАВКА НА РАБОТИ - ПРИСИЛНО АДМИНИСТРАТИВНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОНЕСЕНИ УПРАВНИ АКТИ, ОТСТРАНУВАЊЕ НА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ, ДИВОГРАДБИ, АРХИТЕКТОНСКИ БАРИЕРИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР СКОПЈЕOglas192015.pdf05.04.2015
-ОГЛАС БР. 17/2015 - НАБАВКА НА ТОПКИ ЗА ОДБОЈКА, РАКОМЕТ, ФУДБАЛ И КОШАРКАOglas172015.pdf31.03.2015
-ОГЛАС БР.18/2015 - НАБАВКА НА УСЛУГИ - УСЛУГИ ОД АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕOglas182015.pdf16.03.2015
-ОГЛАС БР.15/2015 - НАБАВКА НА УСЛУГИ – СЕРВИСИРАЊЕ НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР СКОПЈЕOglas152015.pdf12.03.2015
-ОГЛАС БР:16/2015 - НАБАВКА НА МЕДАЛИ И ПЕХАРИOglas162015.pdf12.03.2015
-ОГЛАС БР.14/2015 - НАБАВКА НА УСЛУГИ – ПРЕВЕДУВАЧКИ УСЛУГИOglas142015.pdf11.03.2015
-ОГЛАС БР.13/2015 - НАБАВКА НА УСЛУГИ – АНГАЖИРАЊЕ НА МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР СКОПЈЕOglas132015.pdf06.03.2015
-ОГЛАС БР:12/2015 - НАБАВКА НА УСЛУГИ – ИСПИТУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХ, ВОДА И МЕРЕЊЕ НА БУЧАВА ВО УРБАНАТА СРЕДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР Oglas122015.pdf02.03.2015
-ОГЛАС БР.11/2015 -НАБАВКА НА СТОКИ – ТОНЕРИ ЗА ПЕЧАТАРИ, МУЛТИФУНКЦИСКИ УРЕДИ И ПЛОТЕРИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР СКОПЈЕOglas112015.pdf28.02.2015
-ОГЛАС БР.10/2015 - НАБАВКА НА СТОКИ – ТЕЧНИ ГОРИВА ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА И РАБОТНИ МАШИНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕOglas102015.pdf27.02.2015
-ОГЛАС БР.09/2015 - НАБАВКА НА УСЛУГИ УСЛУГИ ЗА ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА, ИНТЕРНЕТ И GSM АДАПТЕРИOglas092015.pdf26.02.2015
Страна 1 од 10 прва   претходна   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следна   последна