mk-MKen-US
Општина
Центар

 

Тендерски Документации

 

   Почитувани, Ве известуваме дека прикачените тендерски документации на веб страната на Општина Центар - Скопје се од информативен карактер и договорниот орган не се обврзува да ги прикачи сите евентуални измени, дополни и одговори на поставени прашања на било кој од огласите

   Пребарај     
-ДокументпревземиобјавенSorted By објавен In Descending Order
-Набавка на рачен алатНабавка на рачен алат.pdf28.06.2018
-Преведувачки услуги 2018Преведувачки услуги 2018.pdf30.05.2018
-Санација на урбана опрема 2018Санација на урбана опрема 2018.pdf29.05.2018
-Превентивно и адаптивно одржување на софтверско решение на постојната електронска архива со соодветни уписнициПревентивно и адаптивно одржување на софтверско решение на постојната електронска архива со соодветни уписници.pdf24.05.2018
-Тендерска документација - На одмор сум во Скопје сум (2)Тендерска документација - На одмор сум во Скопје сум (2).pdf23.05.2018
-Teчни горива за моторни возила и работни машиниTeчни горива за моторни возила и работни машини.pdf23.05.2018
-Превентивно - здраствени прегледи за социјални ранливи категорииПревентивно - здраствени прегледи за социјални ранливи категории.pdf04.05.2018
-Набавка на дресови - Лига ЦентарНабавка на дресови - Лига Центар.pdf30.04.2018
-Набавка на маици со краток ракавНабавка на маици со краток ракав.pdf25.04.2018
-Реконструкција и санација на јавни површини изработени од завршен слој од префабрикувани елементи на територија на Општина Центар-СкопјеРеконструкција и санација на јавни површини изработени од завршен слој од префабрикувани елементи на територија на Општина Центар-Скопје.pdf20.04.2018
-Санација на инфраструктурни системи (1)Санација на инфраструктурни системи (1).pdf20.04.2018
-Дијагностички прегледи за прводделенци 2018Дијагностички прегледи за прводделенци 2018.pdf18.04.2018
-Серивисирање на патнички возила во сопственост на Општина Центар-СкопјеСеривисирање на патнички возила во сопственост на Општина Центар-Скопје.pdf11.04.2018
-Серивисирање на патнички возила во сопственост на Општина Центар-СкопјеСеривисирање на патнички возила во сопственост на Општина Центар-Скопје.pdf11.04.2018
-Изградба на водоводна и атмосферска мрежа со реконструкција на коловоз на ул. Ганчо ХаџипанзовИзградба на водоводна и атмосферска мрежа со реконструкција на коловоз на ул. Ганчо Хаџипанзов.pdf05.04.2018
Страна 1 од 12 прва   претходна   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следна   последна