mk-MKen-US
Општина
Центар

 

Тендерски Документации

 

   Почитувани, Ве известуваме дека прикачените тендерски документации на веб страната на Општина Центар - Скопје се од информативен карактер и договорниот орган не се обврзува да ги прикачи сите евентуални измени, дополни и одговори на поставени прашања на било кој од огласите

   Пребарај     
-ДокументпревземиобјавенSorted By објавен In Descending Order
-Реконструкција на спортско игралиште на ул. Орце НиколовРеконструкција на спортско игралиште на ул. Орце Николов.pdf16.10.2018
-Тендерска док - Газирани и негазирани води 2018Тендерска док - Газирани и негазирани води 2018.pdf15.10.2018
-Тендерска док - Набавка и монтажа на реквизити за детски игралиштаТендерска док - Набавка и монтажа на реквизити за детски игралишта.pdf04.10.2018
-Тендерска док - Реконструкција на фасада на ООУ Димитар МиладиновТендерска док - Реконструкција на фасада на ООУ Димитар Миладинов.pdf02.10.2018
-Набавка на средства за хигиена за потребите на Општина Центар - СкопјеНабавка на средства за хигиена за потребите на Општина Центар - Скопје.pdf07.09.2018
-Набавка на училишен инвертар - ООУ Гоце ДелчевНабавка на училишен инвертар - ООУ Гоце Делчев.pdf06.09.2018
-Изградба на водоводна и атмосферска мрежа со реконструкција на коловоз на улица Ганчо ХаџипанзовИзградба на водоводна и атмосферска мрежа со реконструкција на коловоз на улица Ганчо Хаџипанзов.pdf06.09.2018
-Изнајмување на два мултифункциски уреди 2018Изнајмување на два мултифункциски уреди 2018.pdf20.08.2018
-Привремени вработувања 2018Привремени вработувања 2018.pdf15.08.2018
-Часови по англиски јазик 2018Часови по англиски јазик 2018.pdf14.08.2018
-Авиобилети и хотелско сместување за потребите на Општина Центар - СкопјеАвиобилети и хотелско сместување за потребите на Општина Центар - Скопје.pdf20.07.2018
-Хоризонтална и вертикална сигнализација на новоизградени, реконструирани и рехабилитирани патишта и јавни површини на територија на Општина Центар - СкопјеХоризонтална и вертикална сигнализација на новоизградени, реконструирани и рехабилитирани патишта и јавни површини на територија на Општина Центар - Скопје.pdf14.07.2018
-Одржување на паркови, хортикултурно уредени јавни зелени површини и системи за полевање на територија на Општина Центар - СкопјеОдржување на паркови, хортикултурно уредени јавни зелени површини и системи за полевање на територија на Општина Центар - Скопје.pdf07.07.2018
-Набавка на рачен алатНабавка на рачен алат.pdf28.06.2018
-Преведувачки услуги 2018Преведувачки услуги 2018.pdf30.05.2018
Страна 1 од 13 прва   претходна   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  следна   последна